یك رسانه چینی در تحلیلی خاطرنشان كرد ایران با خودكفایی و رفتن به سمت تولیدات بیشتر می تواند بر همه تحریم های آمریكا فایق آید.

روزنامه گلوبال تایمز روز پنجشنبه نوشت وقتی به ایران می روید تعجب می كنید كه مردم با آرامش در سایه تحریم ها زندگی می كنند و فروشگاه ها دارای مواد كامل و مایحتاج مردم هستند و رستوران ها مملو از مشتری است.
گزارش خاطر نشان می كند اصولا كشورهایی كه در زمینه مایحتاج غذایی خود دارای خودكفایی هستند دارای ثبات اجتماعی می باشند و ایران در این زمینه سرآمد است و جالب تر اینكه بهای بسیاری از مواد غذایی در ایران به مراتب از كشورهای دیگر كمتر است.
رسانه چینی از وجود منابع غنی غله، چغندر و برنج در ایران خبر داده و آورده است: ایران سرزمین با بركتی است پهناور است ایران همیشه یكی از قطب های مهم كشاورزی بوده است و با برنامه ریزی صحیح تر می تواند یكی از بهترین منابع تولید مواد كشاورزی و غذایی در جهان باشد و همین اكنون هم جایگاه شایسته ای دارد.
روزنامه ارگانی چین با اشاره به رفتن ایران به سمت خودكفایی می نویسد: ایران از سال 2004 میلادی به این طرف در زمینه تولید گندم خودكفا شد ایران از آن زمان با 45 سال وابستگی به واردات این محصول وداع كرد و توانست یك میلیارد دلار از درامد سالانه اش را در داخل حفظ كند.
گلوبال تایمز با اشاره به اینكه ایران یك صادر كننده برنج نیز هست، افزود: از لحاظ منابع غذایی ایران یك قدرت بی نظیر است در جهان كمتر كشوری را می توان در این زمینه با ایران یكسان دانست همه مواد غذایی در ایران به وفور در دسترس است مركبات و خشكبار و میوه و هر چه شما در اندیشه داشته باشید در عرصه مواد غذایی در ایران وجود دارد.
روزنامه با اشاره به اینكه تولید كشاورزی ایران كه در سال 2013 میلادی 97 میلیون تن بود در 2017 میلادی به 122 میلیون تن رسیده است، افزود: ایران البته هنوز به واردات ماشین آلات و كود كشاورزی نیاز دارد اما اینطور نیست كه این مواد تاثیر زیادی بر ثبات تامین مواد غذایی در كشور داشته باشد.
رسانه چینی تاكید كرد كه سامانه كشاورزی بخشی از قدرت ایران است ایران در زمینه بانكی در داخل هم پیشرفت های بی نظیری داشته است ایران در تولید سوخت و بنزین و داشتن منابع گازی نیز یك قدرت بزرگ است این كشور آنقدر قدرت و خودكفایی دارد كه بتواند از تحریم ها عبور كند.