رئیس سازمان تعاون روستایی استان قزوین گفت: مهمترین اصل در تعاون روستایی خدمات رسانی به قشر محروم روستایی است.

جلسه تبیین سیاست ها و نحوه نظارت بر توزیع کود شیمیایی صبح پنجشنبه با حضور محمود محمودی رئیس سازمان تعاون روستایی استان و جمعی از روسای ادارات و عاملین توزیع کود در سالن آمفی تئاتر این سازمان برگزار شد.

محمودی در این جلسه با تاکید بر تهیه به موقع نهاده های مورد نیاز کشاورزان برای رسیدن به کشاورزی پایدار، گفت: توزیع بموقع کودهای شیمیایی و مصرف بهینه آنها با عملکرد محصولات کشاورزی رابطه تنگاتنگی دارد.

رئیس سازمان تعاون روستایی استان قزوین تصریح کرد: تامین نیازهای معیشتی روستائیان، انجام فعالیت های اقتصادی و بازرگانی از مهمترین اهداف تعاونی های روستایی و کشاورزی است و مهمترین اصل در تعاون روستایی، خدمات رسانی به قشر محروم روستایی و بازاررسانی محصولات تولیدی روستاها است.

این مسئول خاطرنشان کرد: شبکه تعاون روستایی به دلیل گستردگی در سطح استان، انواع نهاده های کشاورزی را در اختیار کشاورزان قرار می دهد.

محمودی با بیان اینکه تمامی آمارهای توزیع کود از سوی شبکه تعاون روستایی می بایست در سامانه نپ ثبت شود، اظهار کرد: این سامانه ضمن تسهیل در دستیابی کشاورزان به کود شیمیایی و توزیع عادلانه نهاده های کشاورزی، سبب جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی خواهد شد.

وی اضافه کرد: در راستای ایجاد وحدت رویه در سطح کشور و به منظور ساماندهی و نظارت کامل بر عملکرد خرید و توزیع کود شیمیایی در سطح شبکه تعاونی های روستایی، کشاورزی و تولید، فعالیت شبکه صرفاً براساس دستورالعمل های ابلاغی جهت تامین و توزیع کودهای شیمیایی باشد.