نویسنده: Dr. Mousavi

نقش هیومیک اسید در مقاوم شدن گیاهان به کم‌آبی

یافته‌های یک پژوهش دانشگاهی که توسط محققین ایرانی انجام شده است نشان می‌دهد که کاربرد ماده آلی موسوم به «هیومیک اسید» می‌تواند منجر به مقاوم شدن گیاه به کم‌آبی شود. به گزارش ایسنا، کم‌آبی و تنش خشکی، یکی از مهم‌ترین تنش‌های محیطی است که بر رشد…

کودهای ارگانیک،جایگزین کودهای شیمیایی

یک لیتر اسید هیومیک مایع برابراست با ۸هزار کیلو گرم کود حیوانییک کیلوگرم اسید هیومیک جامد برابراست با۳۰هزارکیلوگرم کودحیوانی، که باافزودن یک درصد این ماده درهزار مترمربع زمین،۱۵ تن آب رادر خود ذخیره می‌کند تاثیرات مثبت اسید هیومیک بر خاک وگیاه نورآبادی گفت:بهبود و تسریع…

ساخته شده توسط آریا وردپرس. تمامی حقوق برای شرکت پیشگام رویش اسپادانا محفوظ است